Roman Valla | predvolebný leták

Roman Valla | leták - vo¾by do obecného zastupite¾stvaLeták pre kandidáta vo voľbách do obecného zastupiteľstva. Kvôli jednoduchosti tlače doma i na kopírke a možnosti zvoliť si farebný (pastelový) papier bol leták navrhnutý v čiernobielej verzii.

rozsah prác: dizajn letáku, štylistická korektúraNie je možné pridávať komentáre.